EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

 

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku 

 

Cel studiów:

Przygotowanie kadry menedżerskiej do efektywnego zarządzania placówkami służby zdrowia. Skutecznie zarządzać nimi mogą jedynie menedżerowie profesjonalnie przygotowani, posiadający zarówno wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, ich restrukturyzacji i przekształcania, wdrażania jakości i zarządzania personelem, ale również umiejętność analizowania i prawidłowego odczytywania potrzeb rynku.
Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zarządzania marketingowego, zarządzania przez jakość (akredytacja, system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000), kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności, niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych. Profilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo - dydaktyczni, jak i menedżerowie z zakładów opieki zdrowotnej.
 
Uzyskiwane uprawnienia:

Słuchacz uzyskuje niezbędną wiedzę i kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach służby zdrowia.
 
Adresaci studiów:
 
Słuchaczami studiów są między innymi menedżerowie służby zdrowia kierujący publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, pracownicy wydziałów zdrowia, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy działów administracji zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy instytucji ubezpieczeń zdrowotnych, a także te osoby, dla których ważnym elementem pracy zawodowej jest kompetencja w zakresie organizacji i zarządzania służbą zdrowia.
Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną działalność oraz pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W studium może uczestniczyć personel medyczny zajmujący stanowiska kierownicze lub chcący je zajmować w przyszłości, oraz osoby, które nie mają wykształcenia medycznego a są odpowiedzialne za zarządzanie zakładem. Studium jest także skierowane do osób kończących uczelnie, przygotowując ich do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej.
 
Ramowy program studiów:

W czasie dwóch semestrów zajęć słuchacze uczestniczą m.in. w wykładach i seminariach. Zakres tematyczny obejmuje m.in. przedmioty menedżerskie jak: kierowanie w zakładach opieki zdrowotnej, sztuka negocjacji i mediacji czy zasady tworzenia biznes planu; przedmioty ogólnoekonomiczne: podstawy gospodarki rynkowej, rachunkowości, zarządzanie finansami oraz przedmioty kierunkowe z zakresu ochrony zdrowia.

 • Biznesplan dla zakładu opieki zdrowotnej
 • Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
 • Fundusze strukturalne w ochronie zdrowia
 • Gospodarka lekiem i elementy farmakoekonomii
 • Gra w przedsiębiorstwo
 • Marketing usług medycznych
 • Nadzór sanitarno – epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta
 • Negocjacje
 • Podstawy organizacji i zarządzania w instytucjach
 • Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
 • Podstawy rachunkowości w jednostkach ochrony zdrowia
 • Prawo pracy
 • Promocja zdrowia
 • Public Relations w ochronie zdrowia
 • Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia
 • Seminarium Dyplomowe
 • Strategia zarządzania i planowania w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie strategiczne
 • Strategie kontraktowania świadczeń medycznych
 • Systemy informacyjne i informatyczne oraz ich zastosowanie w zarządzaniu służbą zdrowia
 • Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia
 • Wybrane psychospołeczne aspekty zarządzania
 • Zarządzanie jakością w służbie zdrowia
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywowanie pracowników

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa
 • Egzamin końcowy

 Liczba godzin: 200 godz./2 semestry

 Cena: 3600 zł + 200 zł (wpisowe)

 

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.