EN

Lepsza jakość edukacji!

powrót

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

www.wsg.bydgoszcz.pl 

Centrum Doskonalenia i Kształcenia Kadr Technik w Słupsk

 

Cel studiów:

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do tworzenia i wdrażania w firmie optymalnej polityki personalnej. Dzięki różnorodności zajęć (wykłady, seminaria oraz warsztaty) uczestnicy zarówno zostaną zapoznani z teoretycznymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, jak i otrzymają możliwość przećwiczenia i udoskonalenia jej w praktyce.

Adresaci studiów:

Studium to adresowane jest do menedżerów, praktyków HRM, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów kadr, doradców personalnych, ale i także do wszystkich tych osób, które pragną zdobyć umiejętności kierowania i zarządzania ludźmi.

Program studiów:

Program Studiów został tak pomyślany, aby uczestnicy otrzymali kompendium wiedzy pozwalającej w efektywny i nowoczesny sposób zarządzać zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach. Zagadnienia z zakresu prawa, psychologii i socjologii stanowiące podstawowy trzon wiedzy potrzebnej menedżerowi personalnemu, zostaną przedstawione jako spójna całość, co powinno umożliwić wielostronne podejście do rozwiązywania różnych kwestii pojawiających się w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi.

Forma zaliczenia:

Egzamin końcowy
Praca dyplomowa

Czas trwania studiów: 2 sem. / 198 godz.

 

 

 

Opiekun merytoryczny:

 


mgr inż. Andrzej Sułkowski

Trener i konsultant od ponad 20 lat związany ze Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” w Gdańsku oraz posiadający akredytację w Krajowym Systemie Usług i Polskim Systemie Doradców w Warszawie.

Od 1991 roku właściciel, zarządzający własną firmą usługową „SAT” w Lęborku.

Ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz strategii innowacji i zarządzania.

W latach 1993 – 2013 prowadził i zrealizował ponad  350 szkoleń, kursów i seminariów dla łącznej liczby ponad 5 tys. uczestników-beneficjentów.  Przeprowadził ponad 25 tys. godzin doradztwa/coachingu. Ocenił ponad  6 tys. pomysłów biznesowych oraz przygotował i wdrożył ok. 600 szt. biznesplanów, wniosków inwestycyjnych i finansowych.

Ten dorobek trenersko-konsultingowy uzupełnia poprzez prowadzone badania, artykuły naukowe i opracowania, do realizowanego w ramach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi , doktoratu z nauk o Zarządzaniu, (obrona: listopad 2016 r.) pn: „Koncepcja wsparcia przez Instytucje Otoczenia Biznesu procesu zarządzania przedsiębiorstwem”.  

Człowiek o duszy wrażliwego społecznika, otwartego na ludzi i ich problemy. Pomimo zaangażowania zawodowego potrafi wspierać wszelakie inicjatywy społeczne  i sportowe. Jak sam o sobie mówi: wszelkie rezerwy czasowe przeznacza na realizacje swoich wielkich pasji i miłości: ukochane dzieci, sport, myślistwo, brydż i to koniecznie w tej kolejności.

xd

Oferta do pobrania

Dla nauczycieli Dla nauczycieli
Szkolenia BHP Szkolenia BHP
Studia podyplomowe Studia podyplomowe

Newsletter

Zawsze bądź na bieżąco z naszą ofertą, nie przegap informacji o nowościach i promocjach.